Strukturę organizacyjną Parku tworzą następujące stanowiska pracy:

1) Dyrektor;
2) Dział do spraw ochrony zasobów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych;
3) Dział do spraw dydaktycznych, promocji i turystyki;
4) Dział administracyjno-finansowy Parku;
5) Straż Parku;
6) Dział pomocniczy.

 

Opublikowane przez: Tomasz Górny | Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:58:54.
Data wprowadzenia: 2019-05-08 09:58:54
Opublikowane przez: Tomasz Górny