Górznieńsko-Lidzarski Park Krajobrazowy działa na podstawie nastepujących rozporządzeń:

1) Rozporządzenie nr 15 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 15 czerwca 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. Nr 83 poz. 1556);

2) Rozporządzenie nr 38 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 27 września 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. Nr 140, poz. 1650);

3) Rozporządzenie nr 55 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 maja 2005 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 120, poz. 3561), zmienione Rozporządzeniem nr 12 Wojewody Mazowieckiego z dnia 6 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w części położonej w województwie mazowieckim (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4461).

oraz ustaw:

1) ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2015 r., poz. 1651, z późn. zm.);

2) ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2015 r., poz.1392, z późn. zm.);

3) ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz.1202 z późn. zm.);

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.).

 

Opublikowane przez: Tomasz Górny | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:21:43 | Data modyfikacji: 2019-05-13 09:22:23.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:21:43
Data modyfikacji: 2019-05-13 09:22:23
Opublikowane przez: Tomasz Górny