Górznieńsko-Lidzarski Park Krajobrazowy działa na podstawie nastepujących rozporządzeń:


1) Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, oraz z 2021 r. poz. 1038 ze zm.);


2) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2021 r. poz. 1098 ze zm.);


3) Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282 ze zm.);


4) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535 ze zm.);


5) Uchwały nr XXX/443/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 22 marca 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom., poz. 1514 ze zm.);


6) Uchwały nr XXV/394/21 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz., poz. 1338 ze zm.);


7) Uchwały nr 37/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Maz., poz. 3879 ze zm.);

 

Opublikowane przez: Tomasz Górny | Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:21:43 | Data modyfikacji: 2021-12-15 13:58:30.
Data wprowadzenia: 2019-05-13 09:21:43
Data modyfikacji: 2021-12-15 13:58:30
Opublikowane przez: Tomasz Górny